شروط داروسازان برای الکترونیکی شدن نسخ پزشکان

رییس انجمن داروسازان گفت: با طرح الکترونیکی شدن نسخ موافقیم، اما به شرطی که شرایط آن فراهم شود، در غیر این صورت ممکن است زیان آن بیشتر از سودش باشد. دکتر حمید خوئی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن اعلام موافقت انجمن داروسازان با طرح الکترونیکی شدن نسخ که از طرف وزارت بهداشت مطرح شده، گفت: این طرح گامی است که باید برداشته شود اما اجرای آن نیازمند شرایط زیادی دارد.

وی افزود: نخستین شرط اجرای این طرح فراهم کردن سیستم ساماندهی ملی است تا به این ترتیب بتوان با وارد کردن کد سلامت به این سیستم، خدمات لازم را دریافت کرد.

خوئی همچنین در ارزیابی میزان مصرف دارو در کشور، با توجه به عزم وزارت بهداشت برای منطقی کردن تجویز و مصرف آن گفت: میزان مصرف دارو شاخص خوبی برای ارزیابی سطح خدمات بهداشتی و درمانی نیست.

وی در همین مورد تاکید کرد: کاهش میزان مصرف دارو ممکن است ناهنجار باشد زیرا پرهیز از مصرف بجای داروها نیز به اندازه مصرف خودسرانه دارو می تواند مضر باشد.

خوئی در مورد اقدام انجمن داروسازان در این راستا، با بیان اینکه امیدواریم با ارتقای سطح آموزش‌ها بتوانیم حداقل در بخش داروسازی، همکاران داروساز خود را توجیه کنیم، گفت: تا در این صورت داروسازان و داروخانه‌ها از ارائه داروهای بدون نسخه و غیر لازم به بیماران خودداری کنند و بتوانند بیماران را آموزش داده و توجیه کنند.